Concello de Crecente

Comisión especial de contas

Competencias

A comisión especial de contas é un órgano de existencia obrigatoria en entidades locais, cuxa misión é o exame, estudo e informe de todas as contas, orzamentarias e extraxudiciais, que deben ser aprobadas polo Pleno da Corporación.

As contas anuais deberán someterse, antes do 1 de xuño, ao informe desta comisión e a auditoría externa das contas e a xestión económica das entidades locais corresponde ao Tribunal de Contas.
Pódense consultar as actas no apartado ORGANOS DE GOBERNO / ACTAS desta páxina web.

Creación e composición

Á vista do preceptuado nos artigos 20.1.c) da LRBRL e do artigo 68 da Lei da Administración Local de Galicia, e ademáis preceptos concordantes, a Presidencia propón a non creación de comisións de estudo, informe ou consulta, xa que estas son potestativas nos concellos de menos de 5.000 habitantes, propoñendo a creación dunha única comisión; a COMISIÓN ESPECIAL DE CONTAS (de existencia preceptiva en todos os concellos).

Así, e seguindo o estipulado nos artigos 66 e 67 da Lei da Administración Pública de Galicia proponse a creación dunha comisión especial de Contas coa seguinte composición:

Presidencia

 • Don Julio César García-Luengo Pérez (PP)

Integrantes

 • Dona Marisol Gómez Domínguez (PP)
 • Don David Martínez Fernández (PP)
 • Dona Begoña Mariño Rodríguez (PP)
 • Don Carlos Eduardo Claro Argibay (PSOE)
 • Don Benigno López Álvarez (BNG)

Acceso á Sede Electrónica

Acceso ao Perfil do Contratante

Direccións e teléfonos de Interese

Acceso ao Buzón Cidadán

Información sobre Transparencia

Solicitude de Alumeado Público

Xunta de Galicia
Deputación de Pontevedra
BOE
Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra
DOG
Sede Electrónica Castastro
ORAL - Xestión Tributaria e Catastral
Portal de Transparencia
Concello de Crecente
 • Rúa Solís Ruiz, 5 - 36420 Crecente (Pontevedra)
 • Teléfono: (+34) 986 666 300
 • Email: info@crecente.es

Horario

 • De luns a vernes de 9:00 a 14:30

Parroquias

 • Albeos, Ameixeira, Angudes, Crecente, Filgueira, O Freixo, Quintela, Rebordechán, Ribeira, Sendelle e Vilar.

© 2020 Concello de Crecente - Todos os dereitos reservados // Deseño maquetación e programación web a medida Grupo5.com

Na nosa web utilízanse cookies propias e de terceiros con finalidade analítica e de márketing. Para continuar navegando é necesario aceptar a política de cookies.
Política de Cookies Aceptar