Concello de Crecente

Benestar social

Servizos sociais e de atención primaria

Casa do Concello
Casa do Concello
Rúa Solís Ruíz Nº 5 - 36420 Crecente (Pontevedra)
Teléfono: 986 666 300
Fax: 986 666 251
Horario de atención traballadora social:
Luns, martes e xoves de 09:00 a 14:30
Horario de atención educadora familiar:
Mércores e xoves de 09:00 a 14:30
O Departamento de Servizos Sociais do Concello de Crecente traballa activamente para mellorar a calidade de vida e a participación na sociedade de todas as persoas e grupos do municipio.
As iniciativas desenvolvidas inciden especialmente nos cidadáns que sofren algún tipo de carencia, marxinación ou desatención selectiva. A atención primaria é a máis próxima aos cidadáns para buscar respostas ás demandas e necesidades das persoas.

Desde a Concellería de Asuntos Sociais do Concello anímase a todos os veciños a participar nas diferentes actividades, ofrecendo diferentes alternativas tanto de lecer como formativas para persoas de todas as idades.

Programas que se levan acabo

Programa de axuda no fogar e apoio á unidade de convivencia

Conxunto de tarefas realizadas por persoal cualificado no domicilio do destinatario e no seu contorno social, que se instrumentalizan para atender determinadas necesidades dos individuos e/ou grupos familiares cando estes atópense en situacións nas que non é posible a realización das actividades cotiás.

Programa de prevención e inserción social

Proceso de intervención social que, co obxectivo último de mellorar o benestar e a calidade de vida das persoas ou grupos, actúa sobre os factores asociados á orixe de diferentes problemáticas ou necesidades sociais, desenvolvendo actuacións concretas para evitar a súa aparición, reaparición ou agravamento. Supón a configuración de prestacións específicas, programas ou accións instrumentais de tipoloxía diversa.

Reparto de alimentos do Fondo de Axuda Europea Para os Máis Necesitados (FEAD)

Mensualmente, cara a finais de mes e salvo raras excepción, lévase a cabo a repartición de alimentos procedentes dos excedentes da Comunidade Europea, que se reparten entre aquelas persoas e/ou familias máis necesitadas do municipio.

Programa de información, orientación e asesoramento

Facilitar ao cidadán e á comunidade, en xeral, o coñecemento e acceso aos recursos sociais nunha relación de axuda profesional que garante unha resposta idónea ás necesidades recoñecidas como propias do ámbito de actuación dos servizos sociais: pensións non contributivas, RISGA, asistencia sanitaria, axudas económicas non periódicas...

Aloxamento alternativo

Conxunto de actuacións que se realizan para conseguir que o individuo en situación de necesidade conte cun marco estable para o desenvolvemento da convivencia: acollida familiar.

Programa de educación familiar

Procedementos:

 • Pensións non contributivas.
 • Título de familia numerosa.
 • Renovación do título de familia numerosa.
 • Recoñecemento do grao de discapacidade.
 • Termalismo social.
 • Turismo social.
 • Vacacións para maiores.
 • Inclusión como beneficiario en asistencia sanitaria.
 • Asistencia sanitaria a persoas sen recursos.
 • Teleasistencia domiciliaria.
 • Bono social de Telefónica.
 • Bono social de electricidade.
 • Servizo de Axuda no Fogar.
 • Renda de Integración Social de Galicia (RISGA).
 • Recoñecemento de situación de dependencia e dos dereitos ás prestacións do sistema.
 • Axudas de emerxencia social.
A educadora familiar realiza una diagnose individual de cada núcleo familiar obxecto de intervención, así como a elaboración e execución, mediante o continuo contacto interpersoal, de proxecto de intervención familiar de acordo coas familias destinatarias, sendo estas as familias en situación de risco do Concello de Crecente.

Todo isto lévao a cabo a través de diversas tarefas como son:
 • Axuda na organización da economía doméstica.
 • Pautas para a hixiene persoal e do fogar.
 • Apoio a nivel educativo.
 • Seguimento no centro educativo ao que acoden os menores.
 • A escoita activa aos diferentes membros que compón a familia.
 • Mediar nos problemas familiares.
 • Acompañamento naquelas situacións que se precise.
Xunta de Galicia
Deputación de Pontevedra
BOE
Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra
DOG
Sede Electrónica Castastro
ORAL - Xestión Tributaria e Catastral
Portal de Transparencia
Concello de Crecente
 • Rúa Solís Ruiz, 5 - 36420 Crecente (Pontevedra)
 • Teléfono: (+34) 986 666 300
 • Email: info@crecente.es

Horario

 • De luns a vernes de 9:00 a 14:30

Parroquias

 • Albeos, Ameixeira, Angudes, Crecente, Filgueira, O Freixo, Quintela, Rebordechán, Ribeira, Sendelle e Vilar.

© 2020 Concello de Crecente - Todos os dereitos reservados // Deseño maquetación e programación web a medida Grupo5.com

Na nosa web utilízanse cookies propias e de terceiros con finalidade analítica e de márketing. Para continuar navegando é necesario aceptar a política de cookies.

Política de Cookies Aceptar